Philosophie

La philosophie culinaire de Lou Steichen et de l’OEKOSOPH se résume comme suit : travailler autant que possible des produits biologiques, issus de la région, pour en faire des plats végétariens et végétaliens.

Que ces derniers occupent une place prioritaire sur le menu de l’OEKOSOPH est une évidence : réduire la consommation de viande en mangeant plus de légumes – pour des aspects de protection des animaux et du climat, de respect du Tiers Monde, de promotion d’une agriculture durable et finalement d’une alimentation plus saine – s’avère indispensable !

La viande qui est offerte répond dans la même mesure à des critères de qualité clairs et stricts. Ceci non seulement en termes d’origine biologique, mais également d’exploitation « nose to tail »,  càd de la carcasse entière de l’animal du nez à la queue, aussi pour ce qui est de la viande de gibier.

En ceci, nous soutenons une chasse qui répond à des critères clairs de durabilité, dans le respect de la protection des animaux : ainsi, notre gibier provient de chasseurs responsables, ayant tiré ces animaux en pratiquant la chasse à l’approche ou en mouvement.

Lou Steichen, firwat kommt Dir grad an den Oekosoph? Wéi ass dee Choix ze erklären?

Wéi den Oekozenter gebaut gouf an e Bistro dra komme sollt, hätt et mech schonns deemools interesséiert an d’Stad ze kommen. Nodeems ech elo mäi Bail zu Angelduerf vum “Äppel a Biren” net méi verlängere konnt, hunn ech mech missen no eppes Neies ëmkucken. An do koum mir dës Geleeënheet grad giedlech.

Wat ass d’Grondphilosophie vun Ärer Brasserie? Ärer Leidenschaft um Kachen?

Ech versichen dat, wat ech zu Angelduerf gelieft hunn, lues a lues och hei an der Stad ëmzesetzen. Ech hu probéiert no folgender Philosophie ze schaffen: bio a regional, Slowfood, from nose to tail. Elo ass awer mol Summerzäit mat eiser Terrassekaart a fir de Wanter iwwerleeën ech mir nach e puer Saachen

Läit Iech awer och vegetaresch a vegan kachen? Als leidenschaftleche Vertrieder vu “nose to tail” ass dat jo net esou üblech, oder?

Éischtens ass et esou, datt meng Fra schonns zënter laangem vegetaresch ësst an ech och doheem de Kach sinn. Zweetens huet och e Geméis e Kapp an e Schwanz. Ech kache genau esou gäre mat ewéi ouni Fleesch. A wann e Rezept och vegan ze kachen ass; nach besser. Nom Motto: wëll – vegetaresch –  vegan.

Dir loosst och nach Kachcoursen zou am Oekosoph an och déi éierenamtlech Equipe vum Mouvement Ecologique extra Veranstaltunge resp. de Bistro Mëttwochs owes féieren. Dat ass awer onüblech fir e Kach, oder?

Schonns, mee et arrangéiert mech och. Ech hu 5 kleng Kanner doheem a meng Fra an ech deelen eis d’Erzéiung vun de Kanner gläichméisseg op. Ech hunn och grousst Versteesdemech, datt d’Equipe vu Volontairen, déi bis ewell esou gutt zesumme geschafft an den Oekosoph opgebaut hunn, wëll zesumme bleiwen a fanne flott wa weider Veranstaltunge sinn.

 

Kommt laanscht an déi besonnesch gemittlech Brasserie mat der aussergeweinlecher Terrasss.