Op der Terrasse am Pafendall

 

An der Jatt:

In a bowl

– Zopp vum Dag                                                                        6.00 €

                  Soup of the day; served with fresh baguette and salted butter

 

Eppes Waarmes:

Out of the kitchen

Kniddelen wéi bei der Bom                                                            16.00 €

                  Dumplings with smoked fat bacon

Kniddelen mat morem Speck                                                            16.00 €

                  Dumplings with smoked low fat bacon

Kniddelen mat Moschterzooss                                                16.00 €

                  Dumplings with musterd sauce

Grengen Curry mat Geméis a Reis                                                18.00 €

Green Curry with rice and vegetables

Eppes Grenges:

Salads

Frësch Geesekeiszalot            ; liicht iwerbak                                                18.00 €

            Goat cheese salad with baguette

Kniddelzalot                                                                                                18.00 €

                  Salad with vegetables and roasted leftover dumplings

 

 

 

 

 

Cesar                                                                                                            18.00 €

                  Toast; chicken breast, bacon, Parmigiano-reggiano, Caesar’s dressing

 

Aus dem Bësch:

Out of the wood

Wëllschwäinragout mat Spaetzle a roude Kabes                                    22.00 €

                  Wildboarragout with spaetzle and red cabbage

Träipen vum Wëllschwäin mat Speckgromper an Äppelkompott            22.00 €

                  Blood sausage with baconpatatoes an appelcompote

Eppes Séisses

Something sweet

Schockelasmousse                                                                                     8.00 €

            Mousse au chocolat

Biog Glace mat waarmen Transfair-Schockela                                    8.00 €

            Vanilla ice with hot Transfair chocolate

 

Macht är Reservatiounen w.e.g. um Tel 439030-91 oder 621 297242

Brasserie Oekosoph
6 rue Vauban
L-2663 Luxembourg
oekosoph@oeko.lu